Tutustu minuun

Olen valmistunut psykologiksi vuonna 2001 Tarton yliopista. Laudatur-opintoni olen tehnyt Jyväskylän yliopistossa ja olen laillistettu psykologi (VALVIRA). Olen työskennellyt kuntasektorilla niin kehitysvamma-alalla, koulupsykologina, lastensuojelun perhekuntoutuksessa ja perheneuvolassa. Olen tehnyt soveltuvuushaastatteluita Psykologitiimi Päämäärä Oy:n kautta eri ammattikorkeakouluissa. Minulla on myös useamman vuoden kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä aikuisten asiakkaiden kanssa.


Ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi valmistuin vuonna 2018 Oulun yliopistosta.


Tärkeimpiä täydennyskoulutuksia ovat:

  • Kriisityön täydennyskoulutus (Suomen Mielenterveysseura) 2003

Kriisi voi olla seurausta erilaisista elämänvaiheista tai yksittäisestä tapahtumasta. Kriisin taustalla voi olla äkillinen muutos tai järkyttävä tapahtuma. Kriisityön kautta
autetaan asiakasta jäsentämään tapahtumaa.

  • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta (Turun yliopisto) 2012

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tukee sosiaalista kasvua ja hyvinvointia hevosen kautta tapahtuvassa yhteisöllisessä toiminnassa. Sosiaalipedagogiikka määräyt kolmen, yhteisöllisyydem toiminnallisuuden ja elämyksellisyydenperiaatteiden mukaan.

  • IPT Interpersonaalinen psykoterapia 2013

IPT on tutkimuskäyttöön alun perin kehitetty masennuksen hoitokeino. IPT on lyhytkestoinen, n. 3-4kuukautta kestävä. IPT on yksi harvoja psykoterapiamuotoja, joita on tutkittu niin paljon, että ne on otettu mukaan erilaisiin depression hoitosuosituksiin.

  • MOVE!-motivointihaastattelu (Viola ry)

Move!-haastattelun kautta motivoidaan asiakasta työskentelemään oman väkivaltaisen käyttäytymisen lopettamiseksi. Haastattelu on strukturoitu haastattelu, jonka jälkeen voidaan jatkaa työskentelyä syventymällä oman käyttäytymisen muuttamiseen.

Lisäksi minulla on useita lyhyitä koulutuksia, mm. jännittäjäryhmänvetäjäkoulutus, perheasiansovittelu- sekä perhearviointikoulutukset.