Palvelut

  • PSYKOTERAPIA

Tarjoan Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67-vuotiaille. Terapia on mahdollista myös ns. itsemaksavana asiakkaana. Jotkut vakuutukset myös korvaavat psykoterapiaa.

Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia on yleensä pitkäkestoista (1-3vuotta). Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa vuodessa 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa. Kelan kuntoutuspsykoterapiaan hakeudutaan psykiatrian poliklinikan tai yksityisen psykiatrin kautta. Suosituksen saaminen edellyttää kolmen kuukauden hoitojaksoa.

Kela korvaa 57,60€ jokaisesta 45minuttin psykoterapiavastaanotosta. Vanhempainohjauksesta Kela korvaa 57,60€. Omavastuuosuus jää asiakkaan maksettavaksi. Jotkut vakuutukset myös korvaavat omavastuuosuuden.

Lisätietoja saat Kelan sivuilta (henkilöasiakkaat–> kuntoutus–> kuntoutuspsykoterapia).

  • PSYKOLOGISET TUTKIMUKSET LAPSILLE

Psykologisen tutkimuksen kautta on mahdollista selvittää lapsen oppimiskykyä sekä tunne-elämää. Tutkimusten kautta mm. koulussa on mahdollista järjestää oppilaan tuki parhaalla mahdollisella tavalla. Psykologin tutkimusten kautta on mahdollista saada selvitys lapset koulukypsyydestä. Teen psykologisia tutkimuksia 5- 16-vuotiaille.